Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Lộc Phát
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313571717
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 328 Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1 – Phường Phú Thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
– Khai thác dầu thô

[googlemap address=”328 Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1 – Phường Phú Thuận – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]