Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Đài Sâm
1. Tên giao dịch : DAI SAM CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 3702419453
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Số C24, đường 16, Làng chuyên gia The Oasis, khu dân cư Việt – Phường An Phú – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Tằng Kín Trếch
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Số C24, đường 16, Làng chuyên gia The Oasis, khu dân cư Việt – Phường An Phú – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]