Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Chuông Xanh Lan Anh
1. Tên giao dịch : LAN ANH B.B
2. Mã số ĐTNT : 0313558113
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-490-491
5. Địa chỉ trụ sở : 117 Trương Định – Phường 07 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Võ Hiếu Dân
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Giáo dục mầm non
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”117 Trương Định – Phường 07 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]