Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Asean Capital
1. Tên giao dịch : ASEAN CAPITAL
2. Mã số ĐTNT : 0313572541
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : Tầng 11, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0873012566
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý

[googlemap address=”Tầng 11, Số 21 Nguyễn Trung Ngạn – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]