Tên chính thức : Công Ty TNHH Một Thành Viên Action Now
1. Tên giao dịch : ACTION NOW CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313558917
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-490-505
5. Địa chỉ trụ sở : 402 Phạm Văn Hai – Phường 5 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0932793686
7. Tên giám đốc : Lê Kim Bảo Ngọc
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Cổng thông tin
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Quảng cáo
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
– Giáo dục văn hoá nghệ thuật
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

[googlemap address=”402 Phạm Văn Hai – Phường 5 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]