Tên chính thức : Công Ty TNHH Mainfreight Việt Nam
1. Tên giao dịch : MAINFREIGHT VIETNAM CO., LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313362417
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-152-220-231
5. Địa chỉ trụ sở : 60 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Hà Ngũ Nguyên Khang
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

[googlemap address=”60 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]