Tên chính thức : Công Ty TNHH Looksep
1. Tên giao dịch : LOOKSEP CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313419705
3. Ngày cấp : 28-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : 222 Khánh Hội – phường 06 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
– Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Dịch vụ ăn uống khác
– Dịch vụ phục vụ đồ uống
– Cổng thông tin
– Cho thuê xe có động cơ
– Hoạt động của các cơ sở thể thao
– Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

[googlemap address=”222 Khánh Hội – phường 06 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]