Tên chính thức : Công Ty TNHH Lifton
1. Tên giao dịch : LIFTON CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313520783
3. Ngày cấp : 05-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 157A/8A Dương Bá Trạc – Phường 1 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0839102954
7. Tên giám đốc : Nguyễn Thanh Tuấn
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Chuẩn bị mặt bằng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Cho thuê xe có động cơ
– Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

[googlemap address=”157A/8A Dương Bá Trạc – Phường 1 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]