Tên chính thức : Công Ty TNHH La Com
1. Tên giao dịch : LACOM CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313361276
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-099
5. Địa chỉ trụ sở : 2K1 Bình Đông – Phường 14 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0973647628
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Quảng cáo
– Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan

[googlemap address=”2K1 Bình Đông – Phường 14 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]