Tên chính thức : Công Ty TNHH Kin Tea
1. Tên giao dịch : KIN TEA
2. Mã số ĐTNT : 0313570022
3. Ngày cấp : 09-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-315
5. Địa chỉ trụ sở : 76 Lê Lai – Phường Bến Thành – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0854136050
7. Tên giám đốc : Phan Lê Minh Nguyệt
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Dịch vụ phục vụ đồ uống

[googlemap address=”76 Lê Lai – Phường Bến Thành – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]