Tên chính thức : Công Ty TNHH Imex Global
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313576786
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 57 Tân Khai, p.4 – Phường 4 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

[googlemap address=”57 Tân Khai, p.4 – Phường 4 – Quận 11 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]