Tên chính thức : Công Ty TNHH Hoàng Diệu Quán
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313361188
3. Ngày cấp : 21-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-315
5. Địa chỉ trụ sở : 30 Hoàng Diệu – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Dịch vụ phục vụ đồ uống
– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”30 Hoàng Diệu – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]