Tên chính thức : Công Ty TNHH Giải Trí Mai Thy Phương
1. Tên giao dịch : MTP ENTERTAINMENT LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313557455
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : 146 Đường số 1, Khu dân cư Trung Sơn – Xã Bình Hưng – Huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”146 Đường số 1, Khu dân cư Trung Sơn – Xã Bình Hưng – Huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]