Tên chính thức : Công Ty TNHH Food & Herbal Treasure
1. Tên giao dịch : FOOD & HERBAL TREASURE CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313361766
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 48 Hoàng Diệu – phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

[googlemap address=”48 Hoàng Diệu – phường 12 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]