Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Quốc Tế Thuận Thăng
1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH DV VậN CHUYểN QUốC Tế THUậN THăNG
2. Mã số ĐTNT : 0313559519
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-221
5. Địa chỉ trụ sở : 570/29 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 11 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Lư Y Linh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Vận tải hàng hóa đường sắt
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Bốc xếp hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Chuyển phát

[googlemap address=”570/29 Cách Mạng Tháng Tám – Phường 11 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]