Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Nguyễn Hằng
1. Tên giao dịch : NGUYEN HANG CONSTRUCTION CONSULTANT SERVICE CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313572397
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-401
5. Địa chỉ trụ sở : 311 Đường Nguyễn Bình – Xã Phú Xuân – Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0866520520
7. Tên giám đốc : Nguyễn Thị Hằng
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình công ích
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”311 Đường Nguyễn Bình – Xã Phú Xuân – Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]