Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Ngoại Ngữ Dịch Thuật Quốc Tế Hàn Quốc Hana
1. Tên giao dịch : INTERNATIONAL HAN QUOC HANA SERVICE FOREIGN LANGUAGE TRASLAG
2. Mã số ĐTNT : 0313363192
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : 27/1/2 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 7 – Phường Tân Tạo A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Giáo dục nghề nghiệp
– Đào tạo cao đẳng
– Đào tạo đại học và sau đại học
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– Đại lý du lịch
– Điều hành tua du lịch
– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

[googlemap address=”27/1/2 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 7 – Phường Tân Tạo A – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]