Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Kim Bảo Bảo
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313574387
3. Ngày cấp : 12-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-550-579
5. Địa chỉ trụ sở : 79 Bàn Cờ – Phường 03 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động viễn thông khác
– Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”79 Bàn Cờ – Phường 03 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]