Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nhân Việt
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313558089
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-438
5. Địa chỉ trụ sở : 602/104/16A Điện Biên Phủ – Phường 22 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– Cung ứng và quản lý nguồn lao động

[googlemap address=”602/104/16A Điện Biên Phủ – Phường 22 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]