Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Cầm Đồ Quốc Khánh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313571957
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-459
5. Địa chỉ trụ sở : 369 Đào Sư Tích, ấp 4 – Xã Phước Lộc – Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0838619403
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động cấp tín dụng khác

[googlemap address=”369 Đào Sư Tích, ấp 4 – Xã Phước Lộc – Huyện Nhà Bè – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]