Tên chính thức : Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Salereal
1. Tên giao dịch : SALEREAL REAL ESTATE SERVICES COMPANY LIMITED
2. Mã số ĐTNT : 0313557381
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-402
5. Địa chỉ trụ sở : 60/78/8/2 Lâm Văn Bền – Phường Tân Kiểng – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0933 186 123
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Cổng thông tin
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

[googlemap address=”60/78/8/2 Lâm Văn Bền – Phường Tân Kiểng – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]