Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vft
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313363280
3. Ngày cấp : 22-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : 64 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0912106424
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”64 Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]