Tên chính thức : Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
1. Tên giao dịch : CHENG LOONG BINH DUONG PAPER CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 3702420498
3. Ngày cấp : 04-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-078
5. Địa chỉ trụ sở : Khu số 4, Khu công nghiệp Singapore Ascendas-Protrade – Xã An Tây – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
– Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Khu số 4, Khu công nghiệp Singapore Ascendas-Protrade – Xã An Tây – Thị Xã Bến Cát – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]