Tên chính thức : Công Ty TNHH Chen Nguyen
1. Tên giao dịch : CHEN NGUYEN CO., LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313573432
3. Ngày cấp : 11-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : R4-62 Hưng Phước 1 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 3811400038114111
7. Tên giám đốc : Nguyễn Ngọc Bích Hằng
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Bán buôn thực phẩm
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”R4-62 Hưng Phước 1 – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]