Tên chính thức : Công Ty TNHH Caroto
1. Tên giao dịch : CAROTO CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313576056
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-250-257
5. Địa chỉ trụ sở : 93 âu Dương Lân – Phường 3 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Vận tải hàng hóa đường sắt
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
– Bốc xếp hàng hóa
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Xuất bản phần mềm
– Lập trình máy vi tính
– Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
– Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
– Quảng cáo
– Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
– Sửa chữa thiết bị liên lạc

[googlemap address=”93 âu Dương Lân – Phường 3 – Quận 8 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]