Tên chính thức : Công Ty TNHH Beifu Chemical
1. Tên giao dịch : BEIFU
2. Mã số ĐTNT : 3702418964
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-077
5. Địa chỉ trụ sở : Lô L4 và L5 đường D4, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Phường Uyên Hưng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
– Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

[googlemap address=”Lô L4 và L5 đường D4, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – Phường Uyên Hưng – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]