Tên chính thức : Công Ty TNHH Bảo Hộ Xanh
1. Tên giao dịch : BHX
2. Mã số ĐTNT : 0313520977
3. Ngày cấp : 04-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 263/14 Điện Biên Phủ – Phường 15 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 08 6684 9666
7. Tên giám đốc : Lê Hữu Đức
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– Dịch vụ đóng gói
– Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);
– May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
– Sản xuất giày dép

[googlemap address=”263/14 Điện Biên Phủ – Phường 15 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]