Tên chính thức : Công Ty TNHH Anh Tuk
1. Tên giao dịch : ANH TUK CO.,LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313419670
3. Ngày cấp : 28-08-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : 23 Đồng Khởi – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0908196261
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”23 Đồng Khởi – Phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]