Tên chính thức : Công ty Luật TNHH MTV Intrust
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313572950
3. Ngày cấp : 11-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : 41-43 (tầng 3) Trần Cao Vân – Phường 06 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

[googlemap address=”41-43 (tầng 3) Trần Cao Vân – Phường 06 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]