Tên chính thức : Công Ty Hợp Danh Quản Lý Và Thanh Lý Tài Sản Miền Đông
1. Tên giao dịch : E.M.L.P CO.
2. Mã số ĐTNT : 3603321739
3. Ngày cấp : 23-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-402
5. Địa chỉ trụ sở : Số 137, Nguyễn Huệ, KP 12 – Phường Hố Nai – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax : 0918620611
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

[googlemap address=”Số 137, Nguyễn Huệ, KP 12 – Phường Hố Nai – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]