Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Vietstrong
1. Tên giao dịch : VIETSTRONG JSC
2. Mã số ĐTNT : 0313576063
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-094
5. Địa chỉ trụ sở : 16 đường số 14 – Phường Phú Mỹ – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất các cấu kiện kim loại
– Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
– Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
– Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
– Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”16 đường số 14 – Phường Phú Mỹ – Quận 7 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]