Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Và Thương Mại Phan Gia
1. Tên giao dịch : PHANGIA CORP
2. Mã số ĐTNT : 0313557906
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-490-505
5. Địa chỉ trụ sở : 270 đường Đoàn Văn Bơ, Lô K Khu tái thiết Hoàng Diệu – phường 09 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Quảng cáo
– Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
– Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
– Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
– Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
– Đại lý du lịch
– Điều hành tua du lịch
– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

[googlemap address=”270 đường Đoàn Văn Bơ, Lô K Khu tái thiết Hoàng Diệu – phường 09 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]