Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Lichi A
1. Tên giao dịch : LICHI A JOINT STOCK COMPANY
2. Mã số ĐTNT : 0313558586
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-280-282
5. Địa chỉ trụ sở : 73/5 Khánh Hội – phường 03 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Nguyễn Đình Yên
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
– Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
– Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
– Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Quảng cáo
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

[googlemap address=”73/5 Khánh Hội – phường 03 – Quận 4 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]