Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần In Bao Bì Tín Việt
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313559188
3. Ngày cấp : 02-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-081
5. Địa chỉ trụ sở : 78 Trương Phước Phan, Khu phố 17 – Phường Bình Trị Đông – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0966202051
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Quảng cáo
– Hoạt động thiết kế chuyên dụng
– Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
– Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
– Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
– Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
– In ấn
– Dịch vụ liên quan đến in

[googlemap address=”78 Trương Phước Phan, Khu phố 17 – Phường Bình Trị Đông – Quận Bình Tân – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]