Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Dkk International
1. Tên giao dịch : DKK INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
2. Mã số ĐTNT : 0313360586
3. Ngày cấp : 21-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : 110 Cao Thắng – Phường 04 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0939856878
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Quảng cáo
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

[googlemap address=”110 Cao Thắng – Phường 04 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]