Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Thế Hệ Vàng
1. Tên giao dịch : GGN
2. Mã số ĐTNT : 0313556388
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 294 Pasteur – Phường 08 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”294 Pasteur – Phường 08 – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]