Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải Hai Bốn Giờ
1. Tên giao dịch : LONG HAI HAI BON GIO SECURITY SERVICE CORPORATION
2. Mã số ĐTNT : 0313520254
3. Ngày cấp : 04-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 153/62 quốc lộ 13 – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động bảo vệ cá nhân

[googlemap address=”153/62 quốc lộ 13 – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]