Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Thương Mại – Nhà Hàng Phước Thịnh
1. Tên giao dịch : PHUOC THINH RESTAURANT – TRADING – INVESTMENT CORPORATION
2. Mã số ĐTNT : 0313571548
3. Ngày cấp : 10-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : 1593 Nguyễn Hoàng – Phường An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
– Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…);
– Dịch vụ ăn uống khác
– Dịch vụ phục vụ đồ uống
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

[googlemap address=”1593 Nguyễn Hoàng – Phường An Phú – Quận 2 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]