Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Chuyển Giao Công Nghệ Mới Kim Long Đại Việt
1. Tên giao dịch : KIM LONG ĐạI VIệT
2. Mã số ĐTNT : 0313361212
3. Ngày cấp : 21-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-075
5. Địa chỉ trụ sở : 57 đường T5 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 66860456
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Chế biến và bảo quản rau quả
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

[googlemap address=”57 đường T5 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân phú – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]