Tên chính thức : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Hqc
1. Tên giao dịch : HQC REAL ESTATE INVESTMENT JSC
2. Mã số ĐTNT : 0313557624
3. Ngày cấp : 30-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-401
5. Địa chỉ trụ sở : 35A Nguyễn Hồng Đào – Phường 14 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

[googlemap address=”35A Nguyễn Hồng Đào – Phường 14 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]