Tên chính thức : Cơm Gà Anh Hy
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603325758
3. Ngày cấp : 03-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 104 Hồ Thị Hương, kp1 – Phường Xuân Thanh – Thị xã Long khánh – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ ăn uống

[googlemap address=”104 Hồ Thị Hương, kp1 – Phường Xuân Thanh – Thị xã Long khánh – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]