Tên chính thức : Cơ sở Hoàng Phúc
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419125
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : Thửa đất số 794, Tờ bản đồ số 10, KP Khánh Lộc – Phường Tân Phước Khánh – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”Thửa đất số 794, Tờ bản đồ số 10, KP Khánh Lộc – Phường Tân Phước Khánh – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]