Tên chính thức : Câu Lạc Bộ Bida – ăn Uống- Giải Khát Tình Bạn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702418361
3. Ngày cấp : 26-11-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : 5F/44 kp Hòa Long – Phường Lái Thiêu – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0985565033
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”5F/44 kp Hòa Long – Phường Lái Thiêu – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]