11Th12/15

Cách đặt tên cho chi nhánh công ty, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh

Khi công ty tiến hành thành lập các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp như: Chi nhánh công ty, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh.       Chúng taRead More…