Tên chính thức : Cà PHê THư GIảN
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702420089
3. Ngày cấp : 03-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-310-311
5. Địa chỉ trụ sở : số 2, ấp Mương Đào – Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0918230039
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ ăn uống

[googlemap address=”số 2, ấp Mương Đào – Xã Long Nguyên – Huyện Bàu Bàng – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]