Tên chính thức : Cà Phê Giải Khát Thủy Mộc
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3702419245
3. Ngày cấp : 01-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-190-195
5. Địa chỉ trụ sở : kiot số 2 ,253/3 kp thạnh Lợi – Phường An Thạnh – TX Thuận An – Bình Dương
6. Điện thoại/Fax : 0908809261
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

[googlemap address=”kiot số 2 ,253/3 kp thạnh Lợi – Phường An Thạnh – TX Thuận An – Bình Dương” width=”600″ height=”340″ position=”center”]