Quý khách muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh chỉ cần Fax (hay gửi Email ) thông tin điều chỉnh:

1. Bản sao giấy phép công ty và ghi chú số điện thoại liên lạc của bạn để chúng tôi tiện liên hệ.

2. Những thông tin thay đổi ( Tăng/Giảm) ngành nghề kinh doanh của công ty mà quý khách muốn điều chỉnh.

3. Nếu quý khách bận việc chúng tôi sẽ thay mặt quý khách ký nhận giấy đăng ký kinh doanh.

4. Chi phí thay đổi ngành nghề ( chỉ thanh toán sau khi đã được cấp phép thay đổi).

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
5 ngày 500.000 đ

* Ghi chú

– Giá trên không bao gồm thuế GTGT.
– Giá trên đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.
– Điện thoại: 0909 800 099                               0903 800 099
– Văn Phòng: 08.3750 3281
– Email:    info@vnic.co                                   info@dichvucongty.com


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *