Tên chính thức : Bò Né 3 Ngon
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 3603326141
3. Ngày cấp : 05-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 4-857-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : N34 Hùng Vương – Phường Xuân Bình – Thị xã Long khánh – Đồng Nai
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Dịch vụ ăn uống

[googlemap address=”N34 Hùng Vương – Phường Xuân Bình – Thị xã Long khánh – Đồng Nai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]