www.vnic.co-domain-for-sale

Quý khách có nhu cầu mua lại tên miền mà quý khách đang xem xin liên hệ chúng tôi qua số di động :

                             www.vnic.co-domain-for-sale 

– Không phải quốc gia Việt Nam xin gọi : 084 909 800 099
  Fax: (084)(08)3750 3281

– Trong nước Việt Nam xin gọi : 0903 800 099
   ĐT: (08)3750 3281

– Email : admin@vnicgroup.com    –    info@dichvucongty.com

STT
No

Tên miền
(Domain)

Giá
(Price)

Mô tả tên miền
(Domain description)

1

cambodiabank.net

Call

 

2

cambodiabank.co

Call

 

3

phnompenhtravel.net

Call

 

4

phnompenhbank.co

Call

 

5

saigonpark.com

Call

 

6

saigonpark.net

Call

 

7

adwords-google.co

Call

 

8

adsgoogle.co

Call

 

9

sacomreal.co

Call

 

10

saigontourist.co

Call

 

11

sbsc.co

Call

 

12

benthanhtourist.co

Call

 

13

mhbs.co

Call

 

14

vincom.co

Call

 

15

vinasun.co

Call

 

16

hoabinh.co

Call

 

17

hoasen.co

Call

 

18

vnews.co

Call

 

29

phnompenhbank.net

Call

 

20

giaiphauthammy.co

Call

21

raobandomain.co

Call

22

bitis.co

Call

 

23

thietkexaydung.co

Call

Thiết kế xây dựng

24

thietkekientruc.co

Call

Thiết kế kiến trúc

25

kgd.co

Call

 

26

sbz.co

Call

 

27

sxi.co

Call

 

28

xmc.co

Call

 

29

dangkykinhdoanh.co

Call

 

30

longhoi.com

Call

 

31

longhoi.net

Call

 

32

moigioibatdongsan.co

Call

33

vietnamnews.co

Call

34

tenmienco.com

Call

 

35

xulychatthai.net

Call

 

36

giayphepdoanhnghiep.net

Call

 

37

giayphepdoanhnghiep.com

Call

 

38

giayphepcongty.net

Call

39

giayphepcongty.com

Call

 

40

doanhnghiepquocgia.net

Call

 

41

doanhnghiepquocgia.com

Call

42

dichvunhadat.co

Call

 

43

dichvubaove.co

Call

 

44

thanhlapcongty.co

Call

 

45

dangkydoanhnghiepquocgia.com

Call

 

46

dangkydoanhnghiepquocgia.net

Call

47

moigioibatdongsan.co

680 USD

 

48

thanhlapdoanhnghiep.co

Call

 

49

tvdtvn.com

Call

 

50

tvdtvn.net

Call

 

51

tvdt.net

Call

 

52

longhoi.com

Call

 

53

longhoi.net

Call

 

54

vncc.co

Call

 

55

tenmienco.com

Call

 

56

 

 

 

57

 

 

 

58

 

 

 

59

 

 

 

60

 

 

 

61

 

 

 

62

 

 

 

63

 

 

 

64

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

67

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *