Tên chính thức : Ban Quản Trị Chung Cư Lê Thị Riêng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313575158
3. Ngày cấp : 14-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-799-400-401
5. Địa chỉ trụ sở : 005 Lô G C/c Lê Thị Riêng – Phường 15 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 39707322 – 091371163
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[googlemap address=”005 Lô G C/c Lê Thị Riêng – Phường 15 – Quận 10 – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]